LegitimID® în contextul soluțiilor de identitate digitală

LegitimID® în contextul soluțiilor de identitate digitală

Proiectul LegitimID®, în baza contractului de finanțare între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPSI) și consorțiul de firme (Online Services – lider, Widecom Systems și Next Planet) se derulează în perioada 4 August 2020 – 4 August 2022 cu perioada de monitorizare de cinci ani, până în anul 2027. Valoarea contractului este de 9.399.133,18 lei (aproximativ 2 milioane Euro) și cuprinde activități de documentare științifică, cercetare industrială, protecție intelectuală, achiziții de echipamente, licențe și realizarea infrastructurii și produselor, serviciilor conform obiectivelor contractate. O altă componentă importantă a proiectului LegitimID este susținerea clusterului inovativ LegitimID.

Proiectul LegitimID® este în faza cercetării industriale / experimentale: activități iterative care au ca scop realizarea arhitecturii (hardware, licențe, comunicații, servicii) și a serviciilor validate în practică prin interacțiuni reale cu sistemele pilot. În acest scop sunt derulate parteneriate cu diferite instituții (Fundația pentru Transplant, Academia de Studii Economice, Barouri de avocați, companii etc.) prin care se desfășoară simultan activități de testare și de cercetare științifică privind satisfacția utilizatorilor finali, a funcționalităților etc. Sunt analizate toate aspectele în parteneriat, astfel încât toate componentele sunt reevaluate pentru o nouă etapă etc.

LegitimId® este o marcă înregistrată a serviciului realizat în baza proiectului și pe baza unor brevete de invenție originale. Sunt realizate și testate următoarele componente:

  • Identitate digitală (pentru diferite entității cum sunt persoane, mărci, documente, evenimente etc.);
  • Sisteme pentru materializarea identității digitale (carduri virtuale, coduri QR, cripto-carduri, inele, implanturi, etichete autoadezive,, sisteme NFC, RFID, etc.);
  • Protecția datelor personale – implementarea unor politici de acces la date derivate din legislația și regulamentele Europene cunoscute sub acronimul GDPR;
  • Sisteme pentru certificarea identității – combaterea falsurilor, copiilor, măsuri contra contrafacerii;
  • Metode pentru validarea identității în timp real (ex: validarea participanților în video conferințe)
  • Infrastructură IT&C suport;

Sunt derulate în conformitate cu responsabilitățile asumate măsuri pentru protecția datelor sensibile și a proprietății intelectuale în paralel cu implementarea celor mai bune practici și a standardelor curente. Astfel este realizat serviciul denumit Server de Identitate – Identity Server care implementează standardele de autentificare și autorizare promovate de Fundația OpenID sub denumirile OAuth 2.1 și OpenID Connect. Aceste standarde permit utilizatorilor autentificarea de tip Singe Sign Logon (SSO), eliminarea obligativității memorării șirurilor complexe nume utilizator și parolă, aplicarea unor metode de autentificare multifactoriale care asigură incluziune socială (ex: persoane cu dizabilități) și nivele ridicate de securitate.

LegitimId® Identity Server în conjuncție cu cardurile de identitate și serviciile web permit autentificarea utilizatorilor cu un nivel ridicat de încredere și le permite acestora ca după autentificare să acceseze servicii cum sunt situri web (CMS), sisteme de management pentru învățământ (LMS) cum este Moodle, asigurând productivitate ridicată și în care utilizatorul controlează în timp real datele transmise acestor sisteme, aplicându-se filtrele GDPR implicit.

Sistemul LegitimId® este fundamentul unei colaborări multidisciplinare în care sistemele de telecomunicații, de calcul, baze de date, securitate, protecție, alimentare cu energie electrică, criptare, Internet, Intranet, firewall, sinteză vocală, inteligență artificială (AI) etc. aranjate în arhitecturi de calcul și servicii actuale, rulează în timp real politici (legale, ergonomie, socio-economice) având ca scop final o societate mai bună (încredere, eco, incluzivă, productivă, protecție, siguranță, confort etc.).

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *