Author - Mircea Petrea

LegitimID® în contextul soluțiilor de identitate digitală

Proiectul LegitimID®, în baza contractului de finanțare între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPSI) și consorțiul de firme (Online Services - lider, Widecom Systems și Next Planet) se derulează în perioada 4 August 2020 – 4 August 2022 cu perioada de...

Read more...

Metodologia de creare a unui cluster

Definiții conform „Ghidul Solicitantului” Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 2021 Clustere de inovare - structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori...

Read more...