Metodologia de creare a unui cluster

Definiții conform „Ghidul Solicitantului” Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 2021 Clustere de inovare - structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori...

Read more...